TEKNIKA KAPAL NIAGA

TERAKREDITASI "A" DAN TERAPPROVAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN LAUT VISI TEKNIKA KAPAL NIAGA

Menjadikan Program Keahlian Teknika Kapal Niaga SMK Pelayaran Pembangunan mampu bersaing dalam dunia industri dan dunia usaha lulusannya yang kompeten, berdedikasi, peduli dan berakhlak mulia.

MISI

Membekali peserta didik agar trampil dan mampu mengikuti perkembangan dunia usaha dan Industri.
Peserta didik diharapkan trampil dan teliti dengan mengutamakan Kedisiplinan dan Kejujuran yang dilandasi oleh jiwa dan semangat Keimanan, Kreativitas, Kekeluargaan dan Kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.
Peserta didik mengutamakan ketrampilan dan ketelitian dalam memgemban tugas.

TUJUAN

Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di DU/DI sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.


Membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet, dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.


Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.