Auditor surveilance approval Sekolah Pelayaran oleh ditkapel dan PPSDM Perhub Laut

Auditor surveilance approval Sekolah Pelayaran oleh ditkapel dan PPSDM Perhub Laut

Dibulan Mei 2019, Sekolah Pelayaran Pembangunan Lulus dalam proses Auditor Sueveilance Approval Ditkapel dan PPSDM Perhub di SMK Pelayaran Pembangunan dengan hasil memenuhi kriteria terbaik untuk sarana dan prasarana studi kelayakan Sekolah Pelayaran.